question-mark-1495858_960_720Ce reprezinta asigurarea malpraxis?

Malpraxisul este definit in art. 642 al legii 95/2006 ca fiind eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic,  generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice.

Cine poate incheia aceasta asigurare?

Pot beneficia de asigurarea malpraxis:
•    persoanele fizice posesoare a diplomei de medic/farmacist
•    asistenti medicali si alte categorii de personal sanitar (surori medicale, laboranti, tehnicieni medicali si alte cadre cu pregatire de specialitate) – persoane autorizate conform legislatiei in vigoare
•    unitati medicale (spitale, maternitati, policlinici, dispensare, sanatorii, cabinete particulare etc.) pentru prepusii acestora.

Pe ce perioada se incheie asigurarea malpraxis?

Asigurarea se incheie pentru o perioada de 1 an. La cererea ta, anumiti asiguratori pot accepta o perioada de asigurare mai mica de 1 an, dar nu mai putin de 6 luni. In acest caz, prima de asigurare se calculeaza in raport cu numarul de luni cuprinse in asigurare, cu mentiunea ca orice luna inceputa se considera luna intreaga.

Care sunt riscurile de baza acoperite de aceasta asigurare?

Daca inchei aceasta asigurare, urmatoarele riscuri vor fi preluate de asigurator:
•    prejudicii produse prin savarsirea (in timpul si in legatura cu exercitarea activitatii profesionale in limitele de competenta conferite de autorizatia de libera practica) unor acte de neglijenta care au drept rezultat vatamari corporale, imbolnavirea sau decesul pacientilor ori pagube materiale la bunurile apartinand acestora
•    cheltuielile de judecata la care esti obligat in procesul civil

Ce riscuri suplimentare pot fi solicitate?

Pe langa riscul de baza, poti opta pentru extinderea acoperirii si pentru riscurile listate mai jos. Va trebui sa alegi clauze suplimentare ceea ce inseamna ca vei plati mai mult pentru prima de asigurare.
•    Clauza “Daune morale”  –  acopera daunele morale produse pacientilor ca urmare a actelor de malpraxis
•    Clauza “Raspundere pentru subalterni” – valabila doar pentru cadrele medicale care au personal in subordine. Acopera raspunderea pentru personalul din subordine.
•    Clauza “Primul ajutor” – valabila doar pentru cadre medicale din alte unitati decat cele din sectiile de primire urgente. Acopera prejudiciile materiale aparute ca urmare a erorilor profesionale in legatura cu interventiile in caz de urgente medicale, indiferent daca au fost acordate in unitati medicale sau in afara lor.
•    Clauza “Daune estetice” se adreseaza doar medicilor chirurgi esteticieni/plasticieni. Acopera daunele materiale aparute ca urmare a unei vatamari corporale (inclusiv infectii sau paralizii) sau a decesului, ca urmare a unor operatii plastice de infrumusetare. Nu se acopera insa neobtinerea rezultatului estetic scontat de pacient. Operatiile de chirurgie reparatorie necesare din cauza unor accidente sau malformatii sunt acoperite in riscul de baza si nu este necesara clauza daune estetice.
•    Clauza “Ameliorare estetica” – valabila doar pentru medicii chirurgi. Acopera costurile operatiilor plastice de ameliorare a aspectului interventiilor chirurgicale care au lasat cicatrici mult mai inestetice decat cicatricile normale pentru acel tip de interventie chirurgicala.
•    Clauza “Boli profesionale” – se acorda pentru boli profesionale contractate in timpul desfasurarii profesiei.

Care sunt excluderile generale?

Nu vei primi despagubiri pentru orice tip de prejudicii in urmatoarele cazuri:
•    cauzele de neraspundere prevazute de lege
•    prejudicii produse cu intentie de catre asigurat sau prejudicii care au la baza cereri de despagubire frauduloase sau de rea credinta formulate de pacient
•    prejudicii produse prin acte profesionale considerate prohibite in conformitate cu dispozitiile legale sau reglementare in vigoare sau ca urmare a furnizarii serviciilor medicale in alte scopuri decat pentru diagnostic sau tratament
•    in conditiile practicarii profesiunii medicale de catre asigurat cu depasirea limitelor de competenta pentru care acesta este autorizat, ca urmare a prestarii unor servicii medicale pentru care asiguratul nu a fost autorizat/acreditat sau pentru prejudicii produse ca urmare a unor erori profesionale savarsite in perioada in care cadrul medical a fost suspendat din profesie
•    prejudicii care rezulta din detinerea si folosirea de produse/substante nocive, periculoase, toxice sau din folosirea, fabricarea sau vanzarea de substante farmaceutice si din alte produse medicamentoase fara autorizatie de desfacere pe piata eliberata de catre Agentia Nationala a Medicamentului sau din utilizarea unor dispozitive medicale sau accesorii ale acestora neinregistrate conform dispozitiilor legale in vigoare
•    daca asiguratul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor/narcoticelor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar
•    cererile de despagubire au fost introduse dupa expirarea perioadei extinse de notificare sau cererile de despagubire au la baza erori profesionale savarsite de asigurat inainte de inceperea perioadei anterioare de acoperire neintrerupta
•    prejudicii cauzate de terorism, de razboi sau operatiuni de razboi (chiar si nedeclarat), invazie, ocupatie militara, razboi civil, insurectie, tulburari civile, revolte, greve, acte de vandalism, acte de sabotaj (inclusiv contaminarile biologice si/sau chimice)
•    prejudicii ce deriva din riscuri nucleare sau cauzate de poluare din orice cauza, inclusiv contaminare, infiltratii, deversari sau degajari gazoase sau de fumigene sau cauzate de azbest, inclusiv de substante sau produse ce contin azbest, cauzate de silica sau bioxid de siliciu
•    prejudicii ca urmare a suplinirii omisiunilor medicului sau absentei dozajelor in cazul unor medicamente considerate periculoase, sau a eliberarii efective a acestui tip de medicamente desi nu au fost prescrise printr-o reteta de un medic specialist
•    prejudicii ca urmare a nerespectarii de catre asigurat a instructiunilor de pastrare sau a posologiei medicamentelor sau a prepararii unor medicamente in conditii improprii, fara a respecta dozajele prescrise de farmacolog sau prin inlocuirea neautorizata a unor substante componente.

Cine efectueaza constatarea si evaluarea despagubirilor?

Stabilirea cuantumului despagubirilor se poate face prin acord amiabil in procedura de mediere sau in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Asiguratorul, asiguratul si pacientul vatamat pot opta pentru stabilirea despagubirilor la procedura de mediere in conditiile legii.
Pentru a apela la procedura de mediere in vederea stabilirii unui acord amiabil cu privire la cuantumul despagubirilor trebuie sa existe o decizie a Comisiei de stabilire a cazurilor de malpraxis in conditiile legii 95/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. In baza documentatiei complete referitoare la cauzele si imprejurarile producerii prejudiciului, aceasta Comisie se pronunta cu privire la culpa asiguratului si existenta actului de malpraxis.
Daca se constata existenta cazului de malpraxis, in baza deciziei date de Comisia de stabilire a cazurilor de malpraxis, asiguratorul impreuna cu asiguratul si persoana prejudiciata vor stabili cuantumul prejudiciului. In caz de neintelegere asupra cuantumului prejudiciului sau a contestarii deciziei Comisiei de evaluare a cazurilor de malpraxis, despagubirile se vor acorda in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Cum sunt acordate despagubirile?

Persoanele prejudiciate vor primi despagubirea in termen de 30 de zile de la stabilirea unui acord amiabil sau de la ramanerea definitiva a unei hotarari judecatoresti.
Despagubirea va fi achitata in lei iar suma maxima acordata nu va putea depasi limitele de despagubire stabilite in contractul de asigurare. Daca limita de despagubire a politei a fost stabilita in valuta, despagubirea va fi achitata in lei, la cursul BNR din data efectuarii platii.

Cum poti incheia asigurarea?

Ne poti scrie pe [email protected] sau ne poti contacta telefonic la 0732940303 si iti vom prezenta solutia potrivita pentru tine.

Asigurarea de malpraxis – intrebari frecvente