Otto Broker, bpv Grigorescu Ștefănică și Groupama Asigurări au fost pe 16 februarie 2017 gazdele seminarului “Răspunderea managerială. Riscuri emergente, aspecte juridice și practice”.  

Creșterea complexității mediului de afaceri, modificările legislative, dar și apariția noilor tehnologii antrenează din ce în ce mai multă presiune pentru companii, iar orice decizie eronată poate sa conducă la diminuarea activelor companiei sau la pierderi suferite de terțe părți, care să atragă răspunderea personală a administratorilor.

Se inregistrează de asemenea o creștere a numărului de litigii din partea autorităților administrative și judiciare îndreptate împotriva persoanelor cu funcții de conducere. Chiar și în situația în care rezultatul final (hotărârea judecatorească) disculpă administratorul/directorul, până la data respectivă se vor fi acumulat costuri importante cu avocați și consultanți externi. Există soluții de mitigare a consecințelor financiare ale unor astfel de acțiuni, iar o poliță de asigurare a răspunderii manageriale reprezinta o variantă eficientă și accesibilă.

Asigurarea de răspundere managerială, cunoscută și ca polița D&O (Directors & Officers Liability), acoperă prejudiciile financiare cauzate din culpă de persoanele asigurate acționarilor, investitorilor, angajaților, clienților, concurenților și altor terți. Totodată, această poliță acoperă și:

  • Cheltuielile de judecată făcute de persoanele asigurate în procesul civil, stabilite de lege ori de către instanțele de judecată, dacă acestea au fost obligate la plata despăgubirilor;
  • Cheltuielile rezonabile și necesare investigării, expertizării ori apărării împotriva oricărei cereri de despăgubire pentru prejudicii care ar putea fi acoperite de polița de asigurare efectuate de companie sau de către persoanele asigurate pentru serviciile prestate în acest scop de terțe persoane.

 

În viața profesională fiecare decizie contează, conducerea unei afaceri implică riscuri diverse și multe responsabilități, care necesită asigurări dedicate. În ceea ce ne privește, preluăm grijile provocate de astfel de riscuri, fiind alături de cel mai important partener al nostru, clientul, prin continuitate și suport, oferindu-i soluții mereu actualizate, adaptate nevoilor reale ale acestuia, într-un mod simplu, onest și predictibil. Și produsul D&O de la Groupama Asigurări este tot o soluție prin care oferim clientului continuitatea planurilor sale profesionale, în situații delicate, de pildă în cazul în care deciziile luate în calitate de administrator, director sau alt angajat cu funcție managerială pot provoca accidental, din neglijență ori imprudență, prejudicii terților.”, a declarat Călin Matei, Director General Adjunct, Groupama Asigurări.

 

„Este deja o tradiție pentro Otto Broker organizarea periodică a unor evenimente tematice, într-un format eficient și accesibil, cu expertiza unor parteneri de top din industriile abordate. Este cel de-al doilea eveniment in formula Power Breakfast organizat de Otto Broker și bpv Grigorescu Ștefănică, de aceasta dată împreună cu partenerul nostru Groupama Asigurări și ne bucură interesul arătat de participanți și discuțiile deosebit de interesante pe marginea subiectelor abordate. Am pornit de la ideea de a prezenta aspecte juridice și practice ale unor probleme des întâlnite, precum și soluții eficiente, prin intermediul asigurărilor. Planificăm să continuăm seria de seminarii Power Breakfast cu noi evenimente dedicate. ”, a precizat  Răzvan Șofâlcă, Corporate Manager Otto Broker. „Câteva cauze majore ce pot conduce la solicitări de despăgubiri împotriva managerilor sunt reprezentate de fuziuni sau achiziții disputate sau eșuate, rezultate financiare slabe ale companiei, insolvabilitate sau faliment, investiții neraționale și angajarea de credite supradimensionate, raportări financiare incorecte, eronate, incalcari ale legislatiei muncii etc. Desigur nu toate acestea sunt asigurabile pe toate polițele D&O disponibile în piață, dar o asigurare de răspundere managerială bine configurată cu ajutorul unui consultant de risc experimentat poate fi un prim pas de mitigare a efectelor financiare negative asupra patrimoniului personal al managementului și administratorilor companiei. Asigurați pot fi administratorii, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere sau directorii cu putere executivă, dar si compania, pentru acele sume plătite în numele conducerii, a adăugat Răzvan Șofâlcă.

 

Pe masură ce piața românească de asigurari D&O se dezvoltă, remarcăm că sunt încă multe lucruri care trebuie clarificate și înțelese. Există o serie de acoperiri valide și de cheltuieli importante pe care polițele le pot include și care oferă o protecție reală managerilor în cazul unor pretenții care ar putea veni din partea angajaților, partenerilor comerciali, a investitorilor sau a altor stakeholderi. De asemenea există și așteptări ale managerilor care caută, prin polițe de tip D&O, o modalitate de a se proteja de consecințele financiare ale răspunderii față de societate și acționari. Acestea trebuie înțelese și corelate cu legislația specifică din România pentru a avea o reprezentare clară a situațiilor și a circumstanțelor în care administratorii și directorii pot obține protecția dorită.”, a declarat Cătălin Grigorescu, Managing Partner bpv Grigorescu Ștefănică.

 

Power Breakfast, la a doua editie