Întrucât polița Cargo este adesea confundată cu polița CMR,  vă prezentăm utilitatea și funcționalitatea fiecărei polițe, riscurile acoperite și informațiile necesare pentru încheierea unor astfel de polițe.

Ambele polițe acoperă riscurile ce pot apărea pe timpul transportului unor bunuri însă vorbim de beneficiari diferiți. Astfel, în cazul politei CMR obiectul asigurării îl constituie răspunderea civila a transportatorului în calitate de cărăuș, pentru mărfurile care fac obiectul transporturilor iar în cazul poliței cargo, beneficiarul asigurării este proprietarul mărfii transportate  și sunt asigurate bunurile acestuia pe timpul transportului. 

Asigurarea bunurilor pentru cazurile de daune produse pe timpul transporturilor (CARGO)

Obiectul asigurării Cargo îl constituie bunurile care fac obiectul transportului, aceasta poliță acoperind toate riscurile de pierdere sau de avariere a bunurilor asigurate inclusiv cheltuielile de transport, vamale, precum și alte cheltuieli asemănătoare, în măsura în care acestea din urmă sunt  cuprinse în suma asigurată.

CARGO

Acest tip de asigurare se adresează companiilor producătoare de bunuri (producătorilor); exportatorilor, importatorilor; altor companii ce prestează servicii pentru acestea (case de expediții, distribuitori, etc).

Asigurarea Cargo este valabila pentru toate tipurile de transporturi: terestru, aerian, maritim sau combinat și se poate încheia atât pentru transporturile de bunuri efectuate pe teritoriul Romaniei cat și pentru transporturile internaționale.

 

Aceasta polița se poate încheia:

 • pentru un singur transport, acoperirea riscurilor fiind delimitata în timp și spațiu conform contractului
 • pentru o perioada de timp (polița tip abonament), acoperind riscurile tuturor transporturilor efectuate în perioada de asigurare conform condițiilor contractuale.

Polița Cargo acoperă, cu excepția cazurilor prevazute în excluderi, riscurile menționate mai jos în funcție de planul de acoperire ales :

a) pierderea sau avaria bunurilor asigurate, cauzate de:

– incendiu sau explozie;

– eșuarea, scufundarea, răsturnarea sau coliziunea oricărui feribot de linie;

– răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport;

– coliziunea (și anume coliziunea accidentală a mijlocului de transport cu orice alt vehicul sau obiect exterior);

– prăbușirea unui pod sau tunel;

– intrarea apei de mare, lac sau râu in mijlocul de transport, container sau liftvan (cutie, lada – ambalaj) ca urmare a creșterii nivelului apelor;

– cutremur de pământ, erupție vulcanică sau trăsnet;

– luarea mărfii de valuri.

b) dauna totala a unui colet pierdut sau căzut în timpul încărcării pe sau descărcării de pe mijlocul de transport.

La cererea asiguratului și prin plata unei prime suplimentare se poate opta si pentru includerea clauzelor suplimentare menționate mai jos :

 • clauza pentru furt, jaf sau nelivrare (suplimentara pentru clauzele C si B);
 • clauza de război;
 • clauza de greve;
 • clauza de depozitare etc.

Stabilirea primei de asigurare pentru acest tip de poliță este făcută de către asigurator în urma informațiilor adunate referitor la mărfurile transportate și a condițiilor de transport. Astfel,  asiguratorul va fi interesat de informații precum: valoarea transporturilor, modalitatea de ambalare a mărfii, o scurta descriere a mărfurilor transportate,  mijloacele de transport utilizate, tipul transportului. In vederea stabilirii primei de asigurare este necesar ca asiguratul sa completeze o cerere chestionar.

Asigurarea de răspundere a transportatorului, în calitate de cărăuș, pentru mărfurile transportate  (CMR)

Obiectul asigurării CMR il constituie răspunderea civilă a transportatorului, în calitate de cărăuș, pentru mărfurile care fac obiectul transporturilor naționale sau internaționale.

truck-766800_960_720Polița CMR acoperă răspunderea celui care efectuează transporturi de mărfuri cu autovehicule aflate în proprietatea sa sau închiriate, pentru daune produse la marfa transportata.

Răspunderea transportatorului începe de la primirea mărfii pana la predarea acesteia.

 

Răspunderile transportatorului cuprinse în asigurare sunt:

– răspunderea pentru pierderea totala a mărfii

– răspunderea pentru pierderea parţiala a mărfii

– răspunderea pentru avarierea mărfii

– răspunderea pentru întârzierea în eliberarea mărfii

 Polița CMR acoperă pierderea totala sau parțială sau avarierea bunurilor transportate, urmare producerii următoarelor evenimente:

– accidente de circulație: ciocniri, loviri sau izbiri cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate în afara sau în interiorul autovehiculului, căderi (căderi în apa, căderi în prăpastie, căderi din cauza ruperii  podului, căderi pe autovehicul a unor corpuri cum ar fi copaci, blocuri de gheata sau de zăpada, bolovani etc.), derapări sau răsturnări;

– incendierea autovehiculului, ca urmare a unui accident de circulație;

– defecțiuni tehnice ale autovehiculului, survenite în timpul efectuării transportului, etc.

La cererea asiguratului și prin plata unei prime suplimentare se poate opta și pentru includerea riscului de furt al bunurilor transportate. 

Aceasta polița se poate încheia:

 • pentru un singur transport, acoperirea riscurilor fiind delimitata în timp și spațiu conform contractului;
 • pentru o perioada de timp (polița tip abonament), acoperind riscurile tuturor transporturilor efectuate în perioada de asigurare conform condițiilor contractuale. 

Prima de asigurare pentru o astfel de poliță se calculează în funcție de:

– natura mărfurilor transportate

– detalii privind vehiculul utilizat pentru transport

–  suma asigurată solicitată de asigurat.

Suma despăgubită în cazul pierderii totale sau parțiale a mărfii,  se determină pe baza:

 • costului mărfii la locul și momentul primirii acesteia pentru transport;
 • cursului bursei sau prețul curent al pieței;
 •  valorii uzuale a mărfurilor de același fel și aceeași calitate; taxa de transport, taxe vamale și celelalte cheltuieli în legătură cu transportul mărfii

  Autor: Maria Frățilă,

 Corporate Broker, Otto Broker

 

Asigurarea Cargo versus asigurarea CMR
Tagged on: