HNCK4011Ce este asigurarea de raspundere manageriala?

Asigurarea de raspundere manageriala  – cunoscuta si ca polita D&O – acopera pierderile financiare inregistrate de manageri datorita incalcarii obligatiilor asumate prin contractul de management.

Asigurarea de raspundere manageriala este obligatorie?

Da, pentru managerii societatilor comerciale pe actiuni. Legea societatilor comerciale (legea 31/1990, modificata prin legea 441/2006 si OG 82/2007) obliga managementul acestor societati sa incheie asigurare de raspundere civila a manageriala.

Cine trebuie sa incheie o polita de raspundere civila a managerilor?

Conform prevederilor legale trebuie sa incheie asigurare urmatoarele pozitii manageriale: membrii Consiliului de Administratie, membrii Comitetului Director, membrii Consiliului de Supraveghere. Functiile ce pot fi asigurate sunt:  presedintele Consiliului de Administratie,  administrator, director general, director general adjunct, director executiv, orice alt director care are autoritatea directorului general.

Ce riscuri acopera o polita D&O?

Asigurarea D&O acopera prejudiciile financiare cauzate din culpa (eroare, neglijenta si omisiune) de persoanele asigurate (acestea pot fi administratori si  directori cu functii de decizie) actionarilor, investitorilor, angajatilor, clientilor, concurentilor si altor terti, pentru care acestea sunt legal raspunzatoare. Totodata, aceasta polita acopera si:

  • Solicitari de despagubiri facute de angajatii  societatii in legatura cu decizii eronate prin  care s-a incalcat legislatia muncii
  • Cheltuielile de judecata facute de persoanele asigurate in procesul civil, stabilite de lege ori de cate instantele de judecata, daca acestea au fost obligate la plata despagubirilor;
  • Cheltuielile rezonabile si necesare investigarii, expertizarii ori apararii impotriva oricarei cereri de despagubire pentru prejudicii care ar putea fi acoperite de polita de asigurare,  efectuate de companie sau de catre persoanele asigurate pentru serviciile prestate in acest scop de terte persoane.

Ce riscuri sunt excluse de asigurarea D&O?

Sunt excluse solicitari de despagubiri care decurg din fapte intentionate sau deliberate ale managerilor prin care incalca obligatiile asumate prin contractul de management. De asmenea, nu se despagubesc:

  • Amenzi si penalitati
  • Taxe
  • Solicitari de despagubiri in legatura cu fapte sau  circumstante cunoscute de catre manageri la  momentul incheierii politei

Cine poate solicita despagubiri?

Solicitarile de despagubiri pot veni din afara companiei, de la clienti, concurenti, autoritati fiscale, etc. , precum si din interiorul acesteia, de la angajati, investitori sau actionari.

Cum se stabiliesc despagubirile?

Despagubirile pot fi stabilite amiabil, prin intelegere intre asigurator, asigurat si partea prejudiciata sau prin hotarare judecatoreasca.

 

 

 

 

 

 

Tot ce trebuie sa stii despre asigurarea de raspundere manageriala